Γ΄ Κύκλος Επιμόρφωσης 2015-2016 (Μάρτιος – Απρίλιος)

Το ΠΕΚ Ιωαννίνων συνεχίζει την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων της περιόδου 2015-2016 με τον Γ΄ κύκλο επιμόρφωσης ( Μαρτίου-Απριλίου 2016).
Για να δείτε τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημακάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων του προγράμματος  Π15 Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Αρχές διοικητικής δράσης, Ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας, Δομή ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και πλαίσιο λειτουργίας σχολικών μονάδων, Καινοτόμες δράσεις, Εκπαιδευτική πολιτική (Τόπος επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων του προγράμματος Π16 Η ηγεσία ως λειτουργία: Ηγεσία, Στυλ ηγεσίας, Ο ρόλος του ηγέτη, Λήψη αποφάσεων, Συμβουλευτικός ρόλος του ηγέτη, Διαχείριση συγκρούσεων (Τόπος επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων του προγράμματος M12 Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στην τάξη (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) (Τόπος επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.
Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων του προγράμματος M20 Διαχείριση σχολικής τάξης (Τόπος επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων του προγράμματος Π18 Βιωματικό εργαστήριο Φιλαναγνωσία (Τόπος επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων του προγράμματος Μ24 Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης (Τόπος επιμόρφωσης: Άρτα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων του προγράμματος Π11 Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης – Πρόληψη φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού – Συνεργασία σχολείου-οικογένειας (Τόπος επιμόρφωσης: Άρτα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων του προγράμματος Π17 Βιωματικό εργαστήριο για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας (Τόπος επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων του προγράμματος Δ13 Ερευνητικές εργασίες (projects) Λυκείου (Τόπος επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Κατηγορίες: Γενικά, ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | Γράψτε σχόλιο

Β΄Κύκλος Επιμόρφωσης (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016)

Το ΠΕΚ Ιωαννίνων συνεχίζει την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων της περιόδου 2015-2016 με τον Β΄ κύκλο επιμόρφωσης (Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2016).
Για να δείτε τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα
Δ6. I Προσέγγιση φιλοσοφικών ζητημάτων μέσω κινηματογραφικών αφηγήσεων πατήστε ΕΔΩ
(xώρος επιμόρφωσης: Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Δομπόλη 30)

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα
Δ10.Ι Διαχείριση τάξης – βιωματικές εμπειρίες πατήστε ΕΔΩ
(xώρος επιμόρφωσης: ΠΕΚ Ιωαννίνων)

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα
Μ11.I Κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά/ενδοοικογενειακή βία πατήστε ΕΔΩ
(xώρος επιμόρφωσης: ΠΕΚ Ιωαννίνων)

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Μ15 Εννοιολογικοί χάρτες: εργαλεία για την οργάνωση και αναπαράσταση της γνώσης (Πόλη επιμόρφωσης: Άρτα) κάντε κλικ εδώ.

Κατηγορίες: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2015-2016 | Ετικέτες: , , | Γράψτε σχόλιο

Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΠΕΚ Ιωαννίνων σε Εκπαιδευτικούς (2015-2016)

Η Διεύθυνση και το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Ιωαννίνων, θεωρώντας ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική παράμετρο και ουσιαστική συμβολή σε κάθε προσπάθεια ανανεωτικής δράσης και ουσιαστικής παρέμβασης στην πραγμάτωση του διδακτικού-εκπαιδευτικού έργου, οργάνωσε και υλοποιεί εθελοντικά επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών των περιοχών αρμοδιότητας του ΠΕΚ Ιωαννίνων.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, προχώρησε, αρχικά, σε  δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιμορφωτές  για την παροχή επιμορφωτικού έργου χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και  στη συνέχεια, κάλεσε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της  προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να

Συνέχεια

Κατηγορίες: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | Ετικέτες: , , | Γράψτε σχόλιο

Β΄ Κύκλος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων ΠΕΚ Ιωαννίνων (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2016)

Το ΠΕΚ Ιωαννίνων συνεχίζει την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων της περιόδου 2015-2016 με τον Β΄ κύκλο επιμόρφωσης (Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2016).

Για να δείτε τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Δ2.Κ Ζητήματα διαχείρισης σχολικής τάξης. Μελέτη περίπτωσης (Πόλη επιμόρφωσης: Κέρκυρα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Π8.Ι Δημιουργική γραφή: Αξιοποιώντας λογοτεχνικά κείμενα με δημιουργικό-βιωματικό τρόπο (Πόλη επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Δ7.Ι Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών (ΕΡ-ΕΡ) στο Λύκειο: Διαμόρφωση ομάδας – Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων (Πόλη επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Μ12.Ι Διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών στην τάξη (Πρωτοβάθμια εκπαίδευση) (Πόλη επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Π6.Ι Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο: θεωρία και πράξη (Πόλη επιμόρφωσης: Ιωάννινα) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Π15.A Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Αρχές διοικητικής δράσης, Ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας, Δομή ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και πλαίσιο λειτουργίας σχολικών μονάδων, Καινοτόμες δράσεις, Εκπαιδευτική πολιτική (Πόλη επιμόρφωσης: Άρτα) κάντε κλικ εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους.

Σε επόμενες αναρτήσεις θα υπάρξει ενημέρωση για την υλοποίηση επόμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Κατηγορίες: Γενικά, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | Γράψτε σχόλιο

Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΠΕΚ Ιωαννίνων – Ιανουάριος 2016

Το Π.Ε.Κ.  Ιωαννίνων ξεκινά την υλοποίηση του προγραμματισμού του για  τα επιμορφωτικά προγράμματα της περιόδου 2015-2016.

Για να δείτε τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα (έναρξη Ιανουάριος) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Μ.12 Ζητήματα διαχείρισης σχολικής τάξης. Μελέτη περίπτωσης (Προσχολική Αγωγή) κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιμορφούμενων για το πρόγραμμα Μ.22 Εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία κάντε κλικ εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους.

Σε επόμενες αναρτήσεις θα υπάρξει ενημέρωση για την υλοποίηση επόμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Κατηγορίες: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2015-2016, ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ετικέτες: , , | Γράψτε σχόλιο

Αιτήσεις επιμορφωτικών προγραμμάτων

Επειδή παρατηρείται ότι ορισμένες αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω των συνδέσμων (link) της πρόσκλησης (αρχείο pdf) δεν καταχωρούνται, θα παρακαλούσαμε όλες τις νέες αιτήσεις να τις υποβάλλεται μέσω των συνδέσμων (link) της ιστοσελίδας μας.

Κατηγορίες: Γενικά | Γράψτε σχόλιο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κατόπιν ερωτήσεων θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι:

1. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει αίτηση στις φόρμες Προσχολικής Αγωγής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ΚΑΙ στη φόρμα των μικτών προγραμμάτων.

2. Ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ εφιστούμε στους ενδιαφερόμενους για τα τμήματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα τμήματα αυτά ΕΠΟΝΤΑΙ αυτών της Προσχολικής Αγωγής στην ΙΔΙΑ φόρμα.

3. Οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους κανονικά και στα μικτά τμήματα.

4. Σε περίπτωση που για ορισμένα τμήματα υπάρξει αυξημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος πιθανώς αργότερα να δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος, οι αιτήσεις των επιμορφούμενων ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που υποβλήθηκαν στις 01-12-2015 δεν έχουν καταχωρηθεί.Παρακαλούμε να τις υποβάλετε εκ νέου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει αιτήσεις στις φόρμες για τα προγράμματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα μικτά τμήματα ΜΗΝ τις υποβάλλεται εκ νέου. Αυτές οι αιτήσεις καταχωρήθηκαν κανονικά.

Κατηγορίες: Γενικά, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | Ετικέτες: , , , | Γράψτε σχόλιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΕΚ Ιωαννίνων

Το Π.Ε.Κ.  Ιωαννίνων υλοποιώντας τον προγραμματισμό του για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων περιόδου 2015-2016, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, που επιθυμούν, να δηλώσουν ενδιαφέρον σε μια σειρά από γνωστικά αντικείμενα.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα είναι εκτός ωραρίου εργασίας, και θα οριστικοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής έως και την Παρασκευή 11-12-2015.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης κάντε κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους που ακολουθούν.

Για την Προσχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κάντε κλικ εδώ.

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κάντε κλικ εδώ.

Για τα μικτά τμήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάντε κλικ εδώ.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας, κάντε κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους που ακολουθούν.

Για την Προσχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κάντε κλικ εδώ.

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κάντε κλικ εδώ.

Για τα μικτά τμήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάντε κλικ εδώ.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν για κάθε νομό τρεις (3) επιλογές, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας ως προς τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης συμμετοχής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Ιωαννίνων τα τμήματα και το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται κανενός είδους αποζημίωση για τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους.

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Κατηγορίες: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | Ετικέτες: , | Γράψτε σχόλιο

Επαναληπτική ψηφοφορία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των Διδασκόντων του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Ιωαννίνων

Επαναληπτική ψηφοφορία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των Διδασκόντων  του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Ιωαννίνων θα διεξαχθεί  στα Γραφεία του ΠΕΚ Ιωαννίνων (Αμάλθειας 12-45500 Καρδαμίτσια-Ιωάννινα) την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 στις 13:00. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Ιωαννίνων θα διεξαχθεί αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το σχετικό,  140867/Γ1/09/09/2015 της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΟΠΑΙΘ καλούνται οι επιμορφωτές που δίδαξαν στο Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων κατά τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21/10/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στα Γραφεία του Π.Ε.Κ Ιωαννίνων (πρώην Παλλάδιο Λύκειο Ιωαννίνων – Αμάλθειας 12, Καρδαμίτσια), με θέμα:

Όσοι από τους επιμορφωτές επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Ιωαννίνων και πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μας ενημερώσουν με FAX ή e-mail έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι. Όσοι έχουν υποβάλει ήδη τις υποψηφιότητές τους, θα πρέπει να τις επικαιροποιήσουν με FAX ή e-mail.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Παρασκευή 30/10/2015 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώραχωρίς να ακολουθήσει νέα πρόσκληση.

Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε ΕΔΩ

Κατηγορίες: ΕΚΛΟΓΕΣ, ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | Γράψτε σχόλιο

Πρόσκληση για εκλογή Εκπροσώπων Διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ Ιωαννίνων

Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί

στις 07-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00., στα Γραφεία του Π.Ε.Κ Ιωαννίνων (πρώην Παλλάδιο Λύκειο Ιωαννίνων – Αμάλθειας 12, Καρδαμίτσια), με θέμα:

«Εκλογή Εκπροσώπων Διδασκόντων για το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ Ιωαννίνων».

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2009/1992, άρθρο 17, §3 (ΦΕΚ 18  Α΄) και του υπ’ αριθμ. 140867/Γ1/09/09/2015 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠΟΠΑΙΘ, θα εκλεγούν :

- δύο (2) εκπρόσωποι από την Α/θμια Εκπ/ση (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός) και

- δύο (2) εκπρόσωποι από τη Β/θμια Εκπ/ση (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που θα εκλεγούν λήγει στις 31 Αυγούστου 2016.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Ιωαννίνων θα διεξαχθεί αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση και θα διαρκέσει έως τις 16:00.

Όσοι από τους Επιμορφωτές επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Ιωαννίνων, παρακαλούμε να μας ενημερώσουν με FAX ή e-mail έως και τη Δευτέρα  5 Οκτωβρίου 2015 στις 12:00 το μεσημέρι.

Δείτε εδώ την πρόσκληση για την εκλογή Εκπροσώπων Διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ Ιωαννίνων

Κατηγορίες: ΕΚΛΟΓΕΣ, ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ετικέτες: , , , | Γράψτε σχόλιο