Διοίκηση

Διευθυντής:

Αθανασιάδης Θεοχάρης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τηλ.: (+30) 26510 05743

email:athanasiades@uoi.gr

Αναπληρώτρια Διευθύντρια:

Νάτση Χάιδω

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 05, Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας

τηλ.: (+30) 26510 44226/ 26510 43948

email: haidonatsi@gmail.com

Υποδιευθύντρια Π.Ε. 

Πασσά Σοφία

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ70,  3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρέβεζας

τηλ.: (+30) 2682362133

email: sofipassa@gmail.com

Τα σχόλια έχουν κλείσει.