Διοίκηση

Διευθυντής:

Αθανασιάδης Θεοχάρης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τηλ.: (+30) 26510 05743

email:athanasiades@uoi.gr

Υποδιευθυντές:

Νάτση Χάιδω

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 05, Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας

τηλ.: (+30) 26510 44226/ 26510 43948

email: haidonatsi@gmail.com

Νταλαούτη Παρασκευή

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 70,  3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

τηλ.: (+30) 26510 44226/ 26510 43948

email: vntala@gmail.com


Τα σχόλια έχουν κλείσει.