Διοίκηση

Διευθυντής:

Αθανασιάδης Θεοχάρης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τηλ.: (+30) 26510 05743

email:athanasiades@uoi.gr

Υποδιευθύντρια:

Νάτση Χάιδω

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 05, Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας

τηλ.: (+30) 26510 44226/ 26510 43948

email: haidonatsi@gmail.com


Τα σχόλια έχουν κλείσει.