Διοίκηση

Οργανωτικός Συντονιστής:

Δήμος Ανδρέας

Εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, κλάδου ΠΕ04.

Τηλ.: (+30) 2651 030 791

email : me00703@cc.uoi.gr

Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια

Σακελλαροπούλου Ευδοξία

Εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου, κλάδου ΠΕ70

Τηλ.: (+30) 2651 030 791

email: esakellarop@gmail.com

Τα σχόλια έχουν κλείσει.