Οικονομικά

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Νοεμβρίου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Οκτωβρίου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Σεπτεμβρίου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Αυγούστου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Ιουλίου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Ιουνίου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Μαΐου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Απριλίου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Μαρτίου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Φεβρουαρίου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Ιανουαρίου 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Δεκεμβρίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Νοεμβρίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Οκτωβρίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Σεπτεμβρίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Αυγούστου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Ιουλίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Ιουνίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Μαΐου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Απριλίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Μαρτίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Φεβρουαρίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕΚ Ιωαννίνων Ιανουαρίου 2016

Τα σχόλια έχουν κλείσει.